Γνωρίζουμε ότι τεχνολογίες όπως το VR (Virtual Reality), ως έχει αναφερθεί, μπορούν να βοηθήσουν ασθενείς με διάφορες παθήσεις που σχετίζονται με νευρολογικά θέματα και την πηγή τους, το μυαλό. Ας δούμε ως παράδειγμα την πάθηση «Phantom Pain» που ουσιαστικά είναι μια πάθηση του μυαλού που προκαλεί την ψευδαίσθηση πως ενώ απουσιάζει κάποιο άκρο ή γενικότερα κάποιο μέρος του σώματος όπως ένα μάτι, αυτό εξακολουθεί να υπάρχει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία έντονου πόνο. Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, την τεχνολογία του VR, το μυαλό ενός ασθενή μπορεί να «ξεγελαστεί» και να «αποκτήσει» τη ψευδαίσθηση πως έχει τον πλήρη έλεγχο του αντίστοιχου άκρου ή μέρους, φέρνοντας ως αποτέλεσμα την εξάλειψη του πόνου. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να εφαρμοστεί και στις μεταμοσχεύσεις ή αφαιρέσεις σε ένα ανθρώπινο σώμα, για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε εγκεφαλική επιπλοκή, μετά την επέμβαση.

Στις αρχές του έτους, και πιο συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο, μια τεράστια ομάδα ερευνητών από το Ινστιτούτο Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και Νευροεπιστήμης του King’s College London (IoPPN), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Roehampton, ανακοίνωσαν για πρώτη φορά πως ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με Σχιζοφρένεια μπορούν να εκπαιδεύσουν τον εαυτό τους να ελέγχουν τα σημεία του μυαλού που είναι συνδεδεμένα με τις ακουστικές ψευδαισθήσεις, χρησιμοποιώντας έναν ανιχνευτή MRI και ένα απλό video game που ο ασθενής καλείτε να παίξει με ένα πυραυλάκι. Σε αυτήν την περίπτωση ανήκουν, κυρίως, ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται σε κάποια φαρμακευτική αγωγή. Κατά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας αναγνωρίστηκε, από τους ίδιους, το γεγονός πως ο αριθμός των ασθενών ήταν πάρα πολύ μικρός από ότι θα έπρεπε για να θεωρηθούν βάσιμα τα αποτελέσματα, όμως τα καθεαυτού αποτελέσματα δεν μπορούν να αγνοηθούν και αντ’ αυτού, θα πρέπει να αναλυθεί αυτή η υπόθεση περαιτέρω, μιας και έχουν γίνει τα πρώτα βήματα για την απόδειξη του εν λόγο σεναρίου (proof-of-concept). Μάλιστα, στο μέλλον πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η ίδια πρακτική, σε μεγαλύτερο δείγμα ανθρώπων. Αυτή η εναλλακτική θεραπεία, εφαρμόστηκε σε έντεκα ασθενείς που αντιμετώπιζαν ακουστικές ψευδαισθήσεις σε καθημερινή βάση. Οι Dr. Natasza Orlov του IoPPN και ο Καθηγητής Paul Allen του Πανεπιστημίου του Roehampton, ειδικοί στα εγκεφαλογραφήματα, στόχευσαν στην περιοχή του εγκεφάλου με την εντονότερη δράση που έχει παρατηρηθεί σε ανθρώπους με Σχιζοφρένεια, που είναι ευαίσθητη στον ήχο και την ανθρώπινη φωνή.

Η όλη λογική της θεραπείας είναι απλή: Οι ερευνητές δημιούργησαν μια τεχνική «νευρολογικής ανταπόκρισης» που ουσιαστικά οπτικοποιεί την εγκεφαλική ενέργεια των ασθενών, στις εν λόγω περιοχές του εγκεφάλου που μελετήθηκαν. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η οπτικοποίηση, συνέδεσαν τους ασθενείς σε έναν ανιχνευτή MRI και τους δόθηκε η οδηγία να προσγειώσουν τον πύραυλο που έβλεπαν στην οθόνη μπροστά τους. Το πως θα το έκαναν, έπρεπε ανακαλυφθεί από τους ίδιους, χωρίς να τους έχει δοθεί κάποια συγκεκριμένη πληροφορία πέρα από το ότι ο πύραυλος κινούνταν σε σχέση με την νευρολογική ενέργεια που κατέγραφε από τους εγκεφάλους των ίδιων. Όλως παραδόξως, μετά από τέσσερις «θεραπείες», καταγράφηκε μείωση της νευρολογικής ενέργειας στις υπεύθυνες περιοχές (οι περιοχές που είναι ευαίσθητες στην ανθρώπινη φωνή) και οι ασθενείς, που έπασχαν από Σχιζοφρένεια, ήταν ικανοί να ελέγξουν τη δράση του εγκεφάλου τους, χωρίς καν να έχουν οπτικό ερέθισμα από το παιχνίδι (πύραυλο). Στο τέλος της έρευνας, οι ασθενείς είχαν αναπτύξει την ικανότητα να ελέγχουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις επιπτώσεις της Σχιζοφρένειας στην καθημερινή τους ζωή.