Το φαινόμενο του Brain Drain στοιχειώνει την ελληνική πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια.

Νέοι επιστήμονες αφήνουν την Ελλάδα και φεύγουν στο εξωτερικό, για μια καλύτερη ζωή. Τα νούμερα είναι ανησυχητικά. 500.000 Έλληνες έχουν ήδη φύγει και αυξάνονται όλο και περισσότερο, αφήνοντας πίσω μια Ελλάδα που εκτός από την οικονομική κρίση, έχει να αντιμετωπίσει και το δημογραφικό της πρόβλημα.