Πως οι viewers μετατρέπονται σε fans και πως μοιάζει ένα πραγματικό fandom; Σύμφωνα με το BusinessInsider, η Turner, εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο των media, έρχεται να απαντήσει σε αυτό.

"Οι viewers τείνουν να λειτουργούν πιο παθητικά. Στο μεταξύ, οι fans μυθοποιούν και είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν σε κάτι που αγαπούν."

Μεγάλες εταιρίες του χώρου, εκτιμούν πως τα fandom χρήζουν έρευνας προκειμένου να γίνουν ανακαλύψεις σε επιστημονικό επίπεδο. Εταιρίες όπως το ELEAGUE, Cartoon Network και CNN, πρέπει να καλλιεργούν τους fans τους προσφέροντας εμπειρίες, προσαρμοσμένες στον κάθε ένα και προς όλες τις πλατφόρμες. Ορισμένες έρευνες έχουν εμφανίσει πως οι fans είναι ικανοί να καθορίσουν κατά 80% (ή και περισσότερο) την γενική επιχειρηματική αξία ενός franchise.

"Κάποτε ήταν συνήθειο να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις μετρήσεις Nielsen. Πλέον, οι τεχνολογικές και καταναλωτικές συνήθειες έχουν αλλάξει και πρέπει να διαχειριστούμε με διαφορετικό τρόπο τις μετρήσεις."

Έχει γίνει ανάγκη να προσφέρονται περισσότερα και νέα πράγματα προς στους fans. Οι fans "δημιουργούνται" μέσω σωστής καμπάνιας που αξιοποιεί ορισμένους κλασικούς τρόπους διαφήμισης. Οι διαφημιστές αναζητούν υλικό που μπορούν να διαμορφώσουν. Ουσιαστικά, χρησιμοποιούν το υλικό μίας εταιρίας και τις υπηρεσίες κάποιας άλλης για να δημιουργήσουν κάτι καινούργιο που εν γένει θα φτάσει στα μάτια/αυτιά ατόμων που στο παρελθόν δεν αποτελούσαν κομμάτι του fandom.

"Πρόκειται για ένα συνδυασμό τέχνης και επιστήμης, καθοδηγούμενα από δεδομένα και αποφάσεις."

Μία άλλη σημαντική διαφορά μεταξύ viewer και fan είναι από που πηγάζει η ανάγκη για το casual multitasking. Το 70% των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, χρησιμοποιούν κάποια συσκευή καθώς παρακολουθούν τηλεόραση. Με μία πρώτη ματιά, καταλαβαίνουμε πως "με το ένα μάτι παρακολουθούν τηλεόραση και με το άλλο τα social media, emails ή ακόμα και video". Αυτή η διαπίστωση έχει συμβάλει στην εξέλιξη υπηρεσιών που αξιοποιούν την μία συσκευή ως επέκταση της άλλης.

"Ο χώρος της τηλεόρασης συνεχίζει να εξελίσσεται στην ανάγκη να προσαρμοστεί με τα νέα δεδομένα μετρήσεων. Χρειάζεται να γίνει κατανοητό κάθε περιβάλλον και τα άτομα που το αποτελούν."