Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) ιδρύθηκε το 2017, αποτελώντας τον πρώτο θεσμικό εκπρόσωπο των εν ενεργεία στρατιωτικών. Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η προστασία, διαφύλαξη και προαγωγή των συμφερόντων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων κάθε στρατιωτικού, καθώς και η συμβολή για ποιοτική και ποσοτική αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο πρόεδρος της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, Δημήτριος Ρώτας, μιλάει στον Σπύρο Μαργαρίτη για τη σημασία του συνδικαλισμού στις Ένοπλες Δυνάμεις, τις πρόσφατες εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, καθώς και το πόσο σημαντική είναι η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία των νέων.