Εκπροσωπώντας το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2014.

Ο Ιάκωβος Πανουργιάς συναντήθηκε μαζί του στο Στρασβούργο για να μιλήσουν για την Ευρώπη μέσα από τα μάτια του ΚΚΕ, για τη ξενοφοβία και τις ακροδεξιές φωνές που οξύνονται, για το Μεσογειακό και το Μακεδονικό ζήτημα, για το νέο σκληρό πρόσωπο του καπιταλισμού, αλλά και για την κομμουνιστική ιδεολογία που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη νεανική ψυχή.