Μικρά τμήματα πλαστικού ή μικροσκοπικές ίνες έχουν βρεθεί σε όλους τους θαλάσσιους οργανισμούς, όπως ψάρια, καβούρια, μύδια και όχι μόνο.

Η τεράστια συγκέντρωση μικροπλαστικών σε θαλάσσιες περιοχές μπορεί να δημιουργήσει ένα σημαντικό κίνδυνο:

Να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα και να καταλήξουν στον άνθρωπο. Ο αριθμός των μικροπλαστικών που περιέχονται στα θαλάσσια οικοσυστήματα αναμένεται να αυξηθεί θεαματικά μέσα στα επόμενα χρόνια.

Την ίδια στιγμή, η διάσπαση τους γίνεται με πολύ πολύ αργό ρυθμό...