Μετά το πρώτο επιτυχημένο ποδοσφαιρικό challenge στο κέντρο της Ερμού, η Σοφία-Θεοδώρα Γιλτίζη αποδέχεται τη νέα πρό(σ)κληση του κοινού και αυτή τη φορά δοκιμάζει τις δυνάμεις της στο Μπαλέτο!

Spoiler Alert: No Pain, No Gain!