Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε, για την Σοφία-Θεοδώρα Γιλτίζη όμως, όλα είναι α-πιθανά!

Μια νέα φάση ξεκινάει να στήνεται με κριτές εσάς, ναι! Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε το δικό σας challenge και η Σόφι να αποδεχτεί την πρό(σ)κληση! Μπορεί να κάνεις και αλλιώς; Όχι!

Πρώτη δοκιμασία στο νέο Sophie's Challenge -που ήρθε για να μείνει- το Ποδόσφαιρο στο κέντρο της Ερμού