Πόσο «γαμάτος» νιώθει, ένιωθε και θα συνεχίσει να νιώθει ο αιρετικός, αλλά και συνάμα ερωτικός… Μιθριδάτης;