Η επιχειρηματικότητα δεν είναι πλέον -αποκλειστικά και μόνο- οικογενειακή υπόθεση, ούτε συνεπάγεται a priori ένα στείρο εργασιακό περιβάλλον με αυστηρές ιεραρχικές δομές και αδιαφανείς διαδικασίες. Σε αυτό έχει παίξει σημαντικό ρόλο η άνθιση της κουλτούρας των startups, των νεοσύστατων δηλαδή επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται για την καινοτομία τους και τις προοπτικές ταχείας ανάπτυξής τους. Αν και το φαινόμενο των startups άργησε να φτάσει στην Ελλάδα, συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη και την Αμερική, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι δημιουργούν εν μέσω -και παρά- την οικονομική κρίση τις δικές τους νεοφυείς επιχειρήσεις, σημειώνοντας σε αρκετές περιπτώσεις μεγάλη επιτυχία. 

Η Ναταλία Αποστολοπούλου συνάντησε νέους και νέες της γενιάς των startups που παρευρέθηκαν στο συνέδριο EUandU της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και ζήτησε να μάθει εάν θα προτιμούσαν να εργάζονται σε μια νεοφυή ή σε μια πολυεθνική επιχείρηση, και για ποιους λόγους. 

Για κάποιους δεν αποτελεί καν δίλημμα, για άλλους πάλι το ένα συμπληρώνει το άλλο.