Εάν υποθέσουμε ότι έχεις ξεπεράσει την πρώτη μεγάλη δυσκολία του να βρεις μια πραγματικά καινοτόμα ιδέα στον τομέα που σ' ενδιαφέρει, ποια είναι τα εμπόδια που μπορεί να συναντήσεις στην Ελλάδα του 2019, στην προσπάθειά σου να στήσεις τη δική σου startup

Στο πλαίσιο του συνεδρίου EUandU της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, νέοι και νέες που φιλοδοξούν να δημιουργήσουν κάποια στιγμή τη δική τους επιχείρηση, αλλά και ένας YouTuber, μοιράστηκαν μαζί μας τις μεγαλύτερες ανησυχίες τους, αλλά και μερικές από τις δυσκολίες με τις οποίες έχουν ήδη έρθει αντιμέτωποι. Μεταξύ αυτών ήταν και η δυσκολία της εύρεσης χρηματοδότησης.

Ο Αρίστος Δοξιάδης, οικονομολόγος-κοινωνιολόγος με πολυετή δραστηριοποίηση στο χώρο των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου (venture capitals), αναφέρεται στις παθογένειες του ελληνικού νομοθετικού αλλά και διοικητικού συστήματος, οι οποίες αποτελούν τροχοπέδη για τις επενδύσεις σε startups, ενώ δίνει και ορισμένες συμβουλές επιβίωσης σε νέους επίδοξους επιχειρηματίες.