Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ ειδικεύεται στη δημιουργική απασχόληση παιδιών και νέων με αυτισμό και νοητική αναπηρία, μέσω εκπαιδευτικών, αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων που στόχο έχουν την ένταξη των ατόμων αυτών σε μια κοινότητα ίσων ευκαιριών.

Μιλήσαμε με την Πρόεδρο του Συλλόγου, Κατερίνα Γιαννακοπούλου, για το εάν είναι πιο σωστό να λέμε άτομα με ειδικές ικανότητες ή άτομα με αναπηρία, πόσο δρόμο έχουμε ακόμα να διανύσουμε έτσι ώστε να μπορούμε να αποκαλούμαστε συμπεριληπτική ως προς τα ΑμεΑ κοινωνία, αλλά και ποιο είναι το όραμά τους, ως φορέας που δραστηριοποιείται στον τομέα της ειδικής αγωγής πάνω από 24 χρόνια.