Ένας σκύλος/οδηγός είναι πολύ παραπάνω από ένα ένα βοήθημα κινητικότητας ή ένα κατοικίδιο για ένα άτομο με ολική ή μερική απώλεια όρασης. Είναι σύντροφος, συνοδοιπόρος, οικογένεια όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στον Γιώργο Πασπαράκη, η Ιωάννα-Μαρία Γκρέτσου (Πρόεδρος της Ελληνικής Σχολής Σκύλων-Οδηγών Λάρα).

Η Μέι έχει αλλάξει ριζικά τη ζωή και την καθημερινότητα της Ιωάννας, ενώ το λόγο παίρνει και μία από τις ελάχιστες εκπαιδεύτριες κινητικότητας και προσανατολισμού, Αγγελική Ανδριοπούλου, που με τη συντροφιά του Μάγιο, περιγράφει τη διαδικασία εκπαίδευσης ενός σκύλου/οδηγού.