Η Μήλος δεν είναι απλά ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός. Είναι ένα από τα ελληνικά νησιά που διατηρεί (όσο είναι εφικτό) την πολιτιστική του κληρονομιά και οι ντόπιοι μας διηγούνται την καθημερινότητά τους και την ποιότητα ζωής τους, χειμώνα καλοκαίρι.