Η eNVy εστιάζει στο συνδυασμό της καλλιτεχνικής έκφρασης και της τεχνικής ειδίκευσης, μετατρέποντας τα σε διαδραστικές εμπειρίες που στοχεύουν στην εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και την προώθηση.