Σε μία βιομηχανία που αλλάζει συνεχώς (video game development), η Traptics είναι μία εκ των λίγων Ελληνικών ομάδων ανάπτυξης παιχνιδιών που μπορούν να χαρακτηριστούν ως ευέλικτοι, προσαρμοστικοί και προσεκτικοί στην λεπτομέρεια.