Η Κυβέρνηση οφείλει να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής κι αυτό είναι κάτι που διαφοροποιεί το κοινοβουλευτικό μας σύστημα από άλλες παραλλαγές της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. H απόλυτη αρχή της δεδηλωμένης καθιερώθηκε με την αναθεώρηση του 1986 και κατά νομική ακριβολογία, το αμιγώς κοινοβουλευτικό σύστημα είναι πολύ πρόσφατο.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τη ψήφο εμπιστοσύνης στο βίντεο που ακολουθεί: