Όροι Χρήσης

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου (πλην πνευματικών δικαιωμάτων και κατατεθειμένων σημάτων τρίτων) αποτελούν ιδιοκτησία του rise.gr και διατίθενται στους επισκέπτες/χρήστες του κόμβου, αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση τους με οποιοδήποτε τρόπο, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων ή χωρίς την αναφορά της πηγής (rise.gr) με ενεργό link προς αυτό.

Υπηρεσίες Ενημέρωσης – Διαθεσιμότητα

Το rise.gr παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη ολοκληρωμένη ενημέρωση, σε επίκαιρα θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

Το περιεχόμενο του rise.gr παρέχεται «ως έχει» και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη. Ο επισκέπτης/χρήστης αξιολογεί το περιεχόμενο της ενημέρωσης και δρα αυτοβούλως, αποκλειόμενης οποιαδήποτε ευθύνης του rise.gr.

Το rise.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάρτηση ορθών πληροφοριών και στοιχείων στο σύνολο των σελίδων του. Εντούτοις, το rise.gr δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά που ήθελε προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη κατά την επίσκεψή του στο rise.gr, από οποιοδήποτε αιτία και ενδεικτικά λόγω μη ορθότητας ή μη πληρότητας του περιεχομένου ή μη διαθεσιμότητας.

Το rise.gr δεν εγγυάται και συνεπώς δεν ευθύνεται για την αδιάκοπη διαθεσιμότητά του, για την άνευ σφαλμάτων παροχή των υπηρεσιών του ή του περιεχομένου του, ούτε για την απουσία «ιών» ή άλλων επιζήμιων στοιχείων, είτε πρόκειται για το www.rise.gr, είτε για κάποιο άλλο site/server, δια του οποίου λαμβάνει το περιεχόμενό του.

Υπηρεσία Ψηφοφοριών

Το rise.gr οργανώνει ψηφοφορίες με αντικείμενο επίκαιρα και όχι μόνο θέματα. Οι ηλεκτρονικές ψήφοι των συμμετεχόντων καταγράφονται ώστε να απεικονιστούν στο αποτέλεσμα της έρευνας που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του rise.gr. Το rise.gr διατηρεί το δικαίωμα αφενός να θέτει όρους για τη συμμετοχή σε αυτές, αφετέρου να διακόπτει την ψηφοφορία, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Links

Το rise.gr δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των εξωτερικών κόμβων στους οποίους επιλέγει να «μεταφέρεται» ο επισκέπτης/χρήστης μέσω link, hyperlink ή διαφημιστικού banner, που φιλοξενείται στο rise.gr.

Απαγορεύσεις

Απαγορεύεται στον επισκέπτη/χρήστη κατά την περιήγησή του στο rise.gr, η παραβίαση του ελληνικού, διεθνούς ή κοινοτικού δικαίου και του Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών Internet (netiquette). Το rise.gr διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί με οποιοδήποτε νόμιμο πρόσφορο μέσο κατά του επισκέπτη/χρήστη για την διακοπή της παραβίασης και την αποτροπή της επανάληψής της στο μέλλον, μη αποκλειόμενης της διεκδίκησης αποζημίωσης από τον επισκέπτη/χρήστη για ενδεχόμενη πρόκληση ζημίας.

Σχόλια στα άρθρα

Υπεύθυνοι για τα σχόλιά τους στα άρθρα του rise.gr είναι τα άτομα που φαίνονται ως σχολιαστές.

Το rise.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει υβριστικά, προσβλητικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά και χυδαία σχόλια. Θα διαγράφονται άμεσα επίσης σχόλια που παραβιάζουν το νόμο, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, διαφημίζουν προϊόντα, υπηρεσίες και websites ή δεν είναι σχετικά με το εκάστοτε άρθρο.

Οι διαχειριστές του rise.gr έχουν κάθε δικαίωμα να διαγράψουν σχόλια, αυτοβούλως για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

Οι όροι χρήσης διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Διεθνούς και Κοινοτικού Δικαίου. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των όρων αυτών, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.